Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Vnútroblok SLÁVIA, budete potrebovať nasledovné formuláre:

ĎAKUJEME, za Vaše príspevky a priazeň pri darovaní 2% z Vaších daní za predchádzajúci rok 2020. 

V minulom roku sme Vaše dane vždy využili efektívne na zveľadenie dvora, aktivity pre deti, na nákup novej zelene, ktorú sa snažíme každý rok v čo najviac možnej miere do dvora doplniť. Vaše dane sú výhradne použité pre nás všetkých vo vnútrobloku.

Dvor sa každý rok snažíme zveľaďovať, zlepšovať vzťahy susedov, zväčšovať pomer zelene novou výsadbou. Tento rok plánujeme vytvoriť komunitnú záhradku vo vyvýšených záhonoch, ktorú sa nám nepodarilo spraviť v roku 2020 kvôli pandémii. Radi by sme pridali zberné nádoby na napojenie dažďových zvodov na zachytávanie dažďovej vody a pracujeme pomaly na príprave obrasteného kontajnerového stojiska so zelenou strechou. Uvažujeme a hľadáme možnosti na umiestnenie úľu na streche pre mestské včely. Robíme to pre nás, robíme to aby sme si VYTVORILI LEPŠÍ PRIESTOR PRE ŽIVOT.


(dobrovoľníci, ktorí pomáhali vo Vnútrobloku SLÁVIA min. 40 hodín v roku 2019 nám môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nás potvrdenie)

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Vnútroblok SLÁVIA, budete potrebovať nasledovné formuláre 

 
ODKAZ PRE VIAC INFORMÁCII O POUKÁZANÍ 2% a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/
ĎAKUJEME

Kontakt

Vnútroblok Slávia Šancova 48
Bratislava
81105
vnutroblokslavia@gmail.com